Project Description

MTOUCH gebruikt Clevercast Certified Learning om apothekers zich te laten aanmelden voor video learning en er medische presentaties te bekijken (video en slides). Nadat de video volledig is bekeken en voldoende vragen correct zijn beantwoord, ontvangt de deelnemer een certificaat met erkende accreditatie punten.

Project Details

  • Project typeLearning Management System